REGLAMENT


Reglament de la 5ª Cursa de les cassoles de Juneda:

1.- El Consell Esportiu de les Garrigues, l'Ajuntament de Juneda i l'associació ADPN la Banqueta , amb el suport de l'àrea de suport empresarial i els respectius col·laboradors organitzen el dissabte 2 de juny de 2018 la quarta edició de la Cursa de les Cassoles de tros de Juneda.

2.- És una cursa atlètica oberta a tothom que accepti i respecti tant la distància com el present reglament.
Hi ha quatre DISTÀNCIES, les curses atlètiques de 10.000m i de 5.450m i dos caminades populars; una de 14km i l'altra de 8 km.

Les caminades populars no tindran cronometratge i no són competitives, per tant, no hi haurà premis als primers classificats.

3.- La prova atlètica estarà cronometrada amb xip a través d'Inter 5 Gestió Esportiva i és puntuable per a la lliga de ponent.

4.- L'horari de sortida de la CAMINADA POPULAR DE 14 KM SERÀ A LES 18.4h!

L’horari de sortida de les curses atlètiques (10 km i 5,5 km) i de la caminada popular de 8 km serà a les 20h des del voltant del recinte de les piscines de Juneda.
I el tancament de la cursa serà a les 21.45h. 


5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar mitjançant el formulari, al qual es pot accedir mitjançant la pagina web de la cursa, indicant totes les dades que es demanen.
El tancament de les inscripcions serà el divendres 1 de juny a les 13hores o un cop s'hagi arribat als 350 atletes.
El mateix dia no hi haurà inscripcions, només hi haurà alguns dorsals reservats per a incidències.

6.- El preu de la inscripció serà de:


Tots els inscrits tindreu UNA SAMARRETA TÈCNICA COM A OBSEQUI COMMEMORATIU a més de tots els serveis (com entrepà i beguda a l'arribada, avituallaments durant el recorregut i a l'arribada, grup d'animació a mig recorregut, sorteig de material al finalitzar la cursa, etc.)

Un cop efectuada la inscripció, no es retornarà en cap cas l'import d'aquesta.
*Els xips blancs perduts, es cobraran a un preu de 6€.

7.- Les categories seran les següents
·         General absoluta (Masculina / Femenina) per a la cursa de 5,5 km i per a la de 10 km.
I a més, per a la cursa de 10km hi haurà les següents categories:
·         M1 – F1de 0 a 25 anys
·         M2 – F2 de 26 a 45 anys
·         M3 – F3 de 46 en amunt.

Els menors de 18 anys que vulguin participar a la 5ª Cursa de les Cassoles de Juneda caldrà que omplin una autorització del pare/mare o tutor legal i que trobareu el mateix dia de la cursa a l'hora de recollir la bossa del corredor o A L'APARTAT DE LA WEB (AUTORITZACIÓ MENORS).

https://www.dropbox.com/s/yltd88z4osphyyj/AUTORITZACI%C3%93%20MENORS%20CURSA%20CASSOLES%202018%20PDF.pdf?dl=0
8.- Premis i trofeus:
Per aquesta classificació es farà ús del temps OFICIAL, no del temps real que surti a les classificacions.
L'entrega de premis tindrà lloc un cop es doni per tancada la Cursa de les Cassoles de Juneda.

PREMIS PER A LA CURSA 10KM:
Hi haurà PREMI per als 3 primers classificats de la cursa tant en categoria masculina com femenina.
I el PRIMER classificat i classificada de cada categoria rebran un PREMI també.
Al primer atleta local masculí i femení. Per obtenir premi com a primer/a atleta junedenc/a, heu d'estar sensats al municipi.

ELS TROFEUS NO SÓN ACUMULATIUS, SEMPRE ES DONARÀ EL DE MÉS IMPORTÀNCIA.
Classificació general de 10 km:
1r Classificat 5ª Cursa de les cassoles de Juneda 
2n Classificat Cursa de les cassoles de Juneda
3r Classificat Cursa de les cassoles de Juneda
1a Classificada Cursa de les cassoles de Juneda
2a Classificada Cursa de les cassoles de Juneda
3a Classificada Cursa de les cassoles de Juneda

Classificació de la cateria M1 (0-25 anys):
1r Classificat categoria M1 Cursa de les cassoles de Juneda
1a Classificada categoria F1 Cursa de les cassoles de Juneda

Classificació de la categoria M2 (26-45 anys):
1r Classificat categoria M2 Cursa de les cassoles de Juneda
1a Classificada categoria F2 Cursa de les cassoles de Juneda

Classificació de la categoria M3 (46 anys en endavant):
1r Classificat categoria M3 Cursa de les cassoles de Juneda
1a Classificada categoria F3 Cursa de les cassoles de Juneda

1r Classificat de Juneda Cursa de les cassoles de Juneda
1a Classificada de Juneda Cursa de les cassoles de Juneda
 
PREMIS PER A LA CURSA DE 5km:
Hi haurà PREMI per als 3 primers classificats de la cursa tant en categoria masculina com femenina.
Al primer atleta local masculí i femení. Per obtenir premi com a primer/a atleta junedenc/a, heu d'estar sensats al municipi.

CURSA DE 5,5 KM:
1r Classificat Cursa de les cassoles de Juneda (5,5km)
2n Classificat Cursa de les cassoles de Juneda (5,5km)
3r Classificat Cursa de les cassoles de Juneda (5,5km)
1a Classificada Cursa de les cassoles de Juneda (5,5km)
2a Classificada Cursa de les cassoles de Juneda (5,5km)
3a Classificada Cursa de les cassoles de Juneda (5,5km)

1r Classificat de Juneda Cursa de les cassoles de Juneda (5,5km)
1a Classificada de Juneda Cursa de les cassoles de Juneda (5,5km)

9.- Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt pel comitè organitzador de la cursa.

10.- L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui ocasionar als inscrits, acompanyants i presents, abans, durant o després d’aquesta. No obstant l’organització disposarà d'assegurança personal d'accidents per a tots els inscrits i una pòlissa de responsabilitat civil i del servei sanitari per a possibles urgències.

11.- Imatges i vídeo:
El corredor autoritza que puguin aparèixer imatges seves publicades a la web de la cursa, o a altres webs relacionades, així com en qualsevol publicació o fulletó que l'organització cregui oportú amb les imatges fixes i/o en moviment, de les persones participants i dels seus acompanyants.  També cedeix les seves imatges per que puguin ser utilitzades pels patrocinadors de la cursa, tant sols per a la finalitat pròpia de l'esdeveniment en qüestió. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos arreu, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop finalitzat el període previst.

12.- Cal córrer amb el dorsal visible i el xip.

13.- Salut
El corredor a l'omplir el formulari d’inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva. Es responsabilitat del propi corredor fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc la pràctica d'activitat física. I eximeix a la organització de qualsevol problema físic que pugui patir durant la participació en la 4ª cursa de les Cassoles de Juneda.

13.  És obligatori disputar la distància de la cursa a la que s’ha inscrit. En el cas contrari serà desqualificat i no apareixerà a la classificació.

14.  L’organització de la cursa i el servei mèdic de la competició estan facultats per retirar durant la prova els atletes següents:
         - els que manifestin un mal estat físic. 
         - els que no facin el recorregut complet. 
         - els que no portin dorsal o no el portin en el lloc designat per l’organització. 
         - els que dobleguin o manipulin la publicitat del dorsal. 
         - els que manifestin un comportament no esportiu, abans, durant i després de la carrera.

15. Recollida de dorsals.
Totes les persones inscrites a la CURSA DE LES CASSOLES rebran la seva Bossa de Corredor, el xip (en cas de lloguer), el dorsal i el regal oficial de la cursa.
Els inscrits podran recollir el seu dorsal el mateix dia de la cursa a partir de les 17.00h a les instal·lacions de les piscines municipals de Juneda.

El dorsal es durà ben visible i el xip s'ha de portar per sota del bessó, si tens xip de lloguer, aquest serà lliurat a l’organització al finalitzar la cursa.

L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat de l’atleta al moment de recollir el dorsal.
  
16. Avituallaments
Hi haurà punts d’avituallament al quilòmetre 3, al km 6,3 i a l'arribada.
ESTAN ESPECIFICATS A L'APARTAT DE RECORREGUTS.

17. Reclamacions
Les reclamacions es podran fer amb un import de 50 € que es retornarà si aquesta és acceptada. No s’acceptarà cap reclamació passada una hora de la finalització de la cursa.

18. Anul·lació de la prova
El mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’organització es reserva el dret fins i tot anul·lar-la per causes meteorològiques. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o de part de la prova, no obligarà a l’organització a retornar als participants el import abonat per la inscripció. Es mantindria el sopar + beguda dins de la carpa i s'entregaria la bossa del corredor a cada participant.
19.- Acceptació del reglament
La inscripció a la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament. L'organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista i es reserva el dret de modificar el present reglament fins el dia abans de la cursa per necessitats pròpies.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada